Ameliyatsız Kalp ve Damar Tedavileri

2419

Endovenöz Lazer Tedavisi

 

Ana yüzeyel toplardamarında (safen ven) ileri kapakçık yetmezliği olan hastalarda safen venin kesi yapmadan içten kapatılması işlemidir. Bu hastalarda diz üstünden lokal anestezi ile küçük bir iğne kullanarak safen vene girilir. Buradan kılavuz tel aracılığıyla lazer demeti ilerletilir. Doppler kontrolünde yerleştirilir. Lazer kaynağını çalıştırarak damarı içeriden kapatılır. Bu yolla bacağa herhangi bir kesi yapmadan çok kısa sürede işlem tamamlanmış olur. Hasta aynı gün ayağa kalkar.

 

Radyofrekans Dalgaları ile Varis Tedavisi

Lazer tedavisinde olduğu gibi diz üstünden lokal anestezi ile safen vene bir iğne ile girilir. Doppler kontrolünde radyofrekans kateteri yerleştirilir. 7 cm’lik segmental ablasyonlarla safen ven kapatılır. İşlemin tamamı lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Kısa sürede tamamlanan bu işlemde bacağa herhangi bir kesi uygulanmaz. İşlem sonrası 2-3 gün bacak bandajlı kalır. Daha sonra varis çorabına geçilir. İşlem sonrası hastalara 2 hafta varis çorabı önerilir. Etkili bir yöntemdir.

 

Ameliyatsız Varis Tedavi Yönetemleri Benim için Uygun mu?

Bu sorunun cevabı için varis tedavisi yöntemlerini okumanızı tavsiye ederim.

 

Abdominal Aort Anevrizmasında (AAA) Cerrahi Seçenekler

 

Günümüzde AAA ’da iki tür cerrahi seçeneği uygulayabilmekteyiz. Birincisi klasik yöntem dediğimiz, karın bölgesinin cerrahi olarak açılarak anevrizmatik aort bölümünü çıkarıp yerine Dacron veya Gorotex olarak bilinen yapay damarların yerleştirilmesi işlemidir. İkinci seçenek ise son yıllarda daha çok tercih ettiğimiz karnı açmadan, kasık atardamarından girerek anevrizmatik aort damarının içerisine yeni bir damar yerleştirme işlemi olan endovasküler anevrizma onarımı ( EVAR ) tekniğidir. EVAR tekniği hemen tüm abdominal aort anevrizmalarına uygulanabilmekle birlikte, nadiren bu tekniğe uygun olmayan hastalarda her zaman klasik cerrahi uygulama şansımız vardır.

 

Endovasküler Anevrizma Onarımı (EVAR)

 

Abdominal aort anevrizmalarında karnı açmadan uyguladığımız bu yöntemde kasık atardamarından stentgreft dediğimiz kendinden stentli bir suni damarı, anevrizmatik alanın içine yerleştirmekteyiz. Bu yolla anevrizma içeriden onarılmış olur. Kan artık anevrizma kesesine dolmadan yeni suni damarın içerisinden akmaktadır. Üzerinde bulunan stentler yapay damarın hem anevrizmatik segmentin iki ucuna sıkıca tutunmasına, hem de içeriye çökmemesine imkan verir. Damarın içinden geçen kan akımı da aynı yönde basınç yaptığı için suni damar daha da sağlam durur.

 

EVAR yönteminin dezavantajları ve olası komplikasyonları nelerdir?

 

İşlem esnasında damarların görüntülenmesi için kullanılan opak madde böbrekler yoluyla vücuttan atıldığı için böbrek yetmezlikli hastalarda kullanımı sınırlıdır. En önemli komplikasyonu ise yapay damarın kenarlarından veya anevrizma kesesi içine açılan bir damardan stentle anevrizma arasına kan sızmasıdır. Bu duruma endoleak denir. Endoleak düzelmezse anevrizmanın büyümesine hatta patlamasına neden olabilir. Olası bir endoleak yine aynı yöntemle tedavi edilir. Çok nadir olarak da açık cerrahi ile düzeltilir.

 

EVAR yönteminin avantajları nelerdir?

Birincisi karın açılmadan anevrizmanın onarılmasıdır. Daha az travmatik olduğu için de özellikle yaşlı hastalar veya genel durumu düşkün hastalar için açık ameliyata göre daha uygun bir tedavi yöntemidir. Hastalarımız günlük yaşamlarına daha çabuk dönmektedir. Tüm küçük kesi ile yapılan ameliyatlardaki gibi ağrı, kan nakli ihtiyacı ve enfeksiyon riski daha azdır. Klasik kesiyle yapılan ameliyatlara göre daha estetiktir.

 

Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi (TAVİ)

 

İleri yaşlı yada açık kalp ameliyatını tolere edemeyecek şekilde ek hastalıkları olan aort kapak hastalarımızda uyguladığımız bir yöntemdir.

 

Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi (TAVİ) Nasıl Uygulanır?

 

Kardiyolag arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir tedavi yöntemidir. Kalp çalışırken yapay aort kapağını kateter yöntemiyle yerleştiriyoruz.