Hakkımda

İzmir Türk Koleji Fen Lisesi’nden 1994 yılında mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hekimlik eğitimime başladım ve 2000 yılında tıp doktoru olarak mezun oldum.

Uzmanlık sınavı sonucunda Op. Dr. Kemal Bayazıt’ın ülkemizdeki ilk kalp naklini gerçekleştirdiği, tüm açık kalp ameliyatlarının başarı ile yapıldığı Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde kalp ve damar cerrahisi uzmanlık eğitimine başladım.

Prof. Dr. Erol Şener tarafından 2004 yılında kurulan Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından atandım ve 2007 yılında ihtisasımı tamamladım.

Kırklareli Devlet Hastanesi’ne devlet hizmet yükümlülüğü görevimi tamamlamak üzere göreve başladım. 2007 ile 2009 yılları arasında kalp damar cerrahisi koordinatörü olarak yataklı servis ve yoğun bakımların kurulması ve ilk kardiyovasküler cerrahi ameliyatlarının gerçekleştirilmesi görevlerinde bulundum.

Mecburi hizmet görevimi tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı’nın açtığı sınavda ilk sırada yer alıp, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne eğitim görevlisi olarak atandım.

Bu klinikte yapılan ilk açık kalp ameliyatından itibaren sırası ile operatör doktor, başasistan ve 2015 yılında girdiğim imtihan neticesinde de doçent doktor-öğretim görevlisi olarak çalıştım. Eğitim sorumlusu ile birlikte idari sorumlu olarak klinik şefliği görevlerinde bulundum.

Bu dönemde alanlarında öncü merkezler olan Leuven Üniversitesi, Bologna Üniversitesi, Leipzig Kalp Merkezi ve Prag Üniversitesi’nde atan kalpte koroner bypass ameliyatları, aort anevrizmaları (balonlaşması), minimal invaziv (kapalı) kalp ameliyatları, anjiyografi tekniği ile atar ve toplar damar tıkanıklarının balon ve stent ile açılması ile ilgili çalışmalarda bulundum.

Robotik cerrahi ve minimal invaziv (koltuk altı) açık kalp ameliyatları ile endovasküler (kapalı) damar ameliyatlarının kamu hastanelerindeki ilk uygulamalarını gerçekleştirerek bu cerrahi tedavi yöntemlerinin ülkemizde kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde rutin olarak daha çok hastaya uygulanabilmesine katkıda bulundum.

2018 yılında kalp nakli ve kalp yetmezliğinde yapay kalp-mekanik destek sistemleri programının başlatılması ve yürütlmesi amacıyla Başkent Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladım. Halen Başkent Üniversitesi, İstanbul Hastanesi’nde hasta görmeye, kalp ve damar ameliyatlarına ve araştırmalarımıza (Prof. Dr. Süha Küçükaksu ile ülkemizin ilk yerli üretim kalp destek cihazı projesi) devam etmekteyim.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Tıp Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2007
Kalp Damar Cerrahisi Doçenti Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2015

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı: Diyabetik koroner arter hastalarında internal mammarian arterin endotel fonksiyonlarının elektron mikroskopi ile incelenmesi

Tez Danışmanı: Prof.Dr.Erol Şener

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

Sağlık Bakanlığı  Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

 

2001-2004

 

2004-2007

Uzman Doktor Sağlık Bakanlığı Kırklareli Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2007-2009
Uzman Doktor Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2009-2010
Başasistan Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2010-2015

 

İdari Sorumlu Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2014-2106
Doçent-Eğitim Görevlisi Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2015-2018

 

 

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Kardiyopulmoner Bypass Altında Elektif Şartlarda İzole Koroner Arter Bypass Cerrahisi Uygulanmış Hastalarda Serbest Triiodotironin (sT3) Düzeyinin Postoperatif Sonuçlar Üzerine Etkisi- Uz.Dr. Cabir Gülmaliyev

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

      “Akut venöz tromboemboliyi (VTE) takiben hastaların karekterizasyonu ve rutin klinik uygulamalarda K vitamini antagonisti (VKA) ile karşılaştırıldığında akut derin ven trombozunun (DVT) ve pulmoner embolinin (PE) tedavisinde ve sekonder önlenmesinde dabigatran eteksilatın (DE) güvenliliğinin ve etkililiğinin değerlendirilmesi – Recovery DVT/PE” başlıklı uluslararası, çok merkezli, gözlemsel, çalışmada araştırmacılık görevi

Istanbul Heart VAD (iheart® VAD) – Türkiye’nin İlk Sol Ventriküler Destek Sistemi Projesi’nde araştırmacı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği-TGKDCD

Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği-UVCD

European Association for Cardio-Thoracic Surgery-EACTS

European Society for Vascular Surgery-ESVC

Society of Thoracic Surgery-STS

Cardiothoracic SUrgery Network- CTSnet

 

 ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ereren E, Erenler AK, Bakuy V, Yazicioglu MO, Duman S. Rare etiological causes of iliofemoral deep venous thrombosis: Reports of 2 cases. Turk J Emerg Med. 2016 Jan 11;15(3):147-9. doi: 10.1016/j.tjem.2015.11.012.

A2. Bakuy V, Gürsoy M, Çıraklı ZL, Gülmaliyev C, Atay M, Akgül A. Comparison of the effect of nebivolol, metoprolol and diltiazem on tissue nitric oxide synthase activity in internal mammary artery. Turk Gogus Kalp Dama. 2014 Jul;22(3):489-495.

A3. İslim F, Erbahçeci Salık A, Güven K, Bakuy V, Çukurova Z. Endovascular repair of thoracic and abdominal aortic ruptures: a single-center experience. Diagn Interv Radiol. 2014 May-Jun;20(3):259-66

A4. Bakuy V, Ekizoğlu O, Altun Ş, Akgül A. Forensic reporting and legal responsibility in thoracic and cardiovascular surgery. Turk Gogus Kalp Dama 2014 Oct;22(4):884-892.

A5. Bakuy V, Unal O, Gursoy M, Kunt A, Ozisik K, Sargon M, Emir M, Şener E. Electron microscopic evaluation of internal thoracic artery endothelial morphology in diabetic coronary bypass patients. Ann Thorac Surg. 2014 Mar;97(3):851-7.

A6. Gürsoy M, Hokenek AF, Bakuy V. Therapeutic options against internal thoracic artery spasm. Ann Thorac Surg. 2014;97(3):1121

A7. Gürsoy M, Bakuy V, Hatemi AC, Bulut G, Kılıçkesmez K, Ince N, Küçükoğlu S. Hafif fonksiyonel triküspit yetmezliğinin mitral kapak replasmanı sonrası uzun dönem gidişi: Retrospektif gözlemsel bir çalışma. Anadolu Kardiyol Derg. 2014; 14(1):34-39                            doi: 10.5152/akd.2013.239.

A8. Hökenek F,Gürsoy M, Bakuy V, Kavala AA,  Demir T, Gülcan F, Kınoğlu B. An evaluation of renal functions in pulsatile and non-pulsatile cardiopulmonary bypass in the elderly. Turk Gogus Kalp Dama 2013;21(3):610-15.

A9. Bakuy V, Gursoy M, Hokenek F, Gedikbasi A, Atay M, Nurdag A, Caglar IM, Ugurlucan M, Akgul A. Prolidase activity in patients with coronary artery aneurysm. Angiology. 2014 Aug;65(7):574-9.  doi:10.1177/0003319713491136

A10. Akgül A, Gürsoy M, Bakuy V, Bal Polat E, Kömürcü IG, Kavala AA, Türkyılmaz S, Cağlar IM, Tekdöş Y, Atay M, Altun S, Gulmaliyev C, Memmedov S. Comparison of standard Euroscore, logistic Euroscore and Euroscore II in prediction of early mortality following coronary artery bypass grafting. Anadolu Kardiyol Derg. 2013;13(5):425-31.

A11. Akgul A, Gursoy M, Bakuy V, Komurcu G, Caglar IM, Gulmaliyev J. Spontaneous triple coronary artery dissection. Ann Thorac Surg. 2013;95(4):1443-45.

A12. Kunt A, Kurtcephe M, Hidiroglu M, Cetin L, Kucuker A, Bakuy V, Akar AR, Sener E. Comparison of original EuroSCORE, EuroSCORE II and STS risk models in a Turkish cardiac surgical cohort. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2013;16(5):625-9.

A13. Özerdem G, Ünal O, Katrancıoğlu N, Bakuy V, Özdemir Ö, Candemir B, Yılmaz MB, Berkan Ö, Akgül A, Kaya B. Treatment strategies and outcomes of coronary artery fistulas in a Turkish adult population. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(3):609-14.

A14. Ozışık K, Yildirim E, Emir M, Kaplan S, Bakuy V, Okutan O, Sargon MF, Koçer B, Aydın H. Erythropoietin exerts myocardial protection after brain injury in rats: Effect on ultra structural findings. Chirurgia 2006;19:19-22.

A15. Cagli K, Ozisik K, Emir M, Yurdakok O, Gurkahraman S, Bakuy V, Tola M, Pac M, Cobanoglu A. The effect of calcium dobesilate on venous function following saphenectomy in coronary artery bypass grafting. Cardiovasc Revasc Med. 2006;7:212-16.

A16. Cagli K, Ozbakir C, Ergun K, Bakuy V, Circi R, Circi P. Electrocardiographic changes after coronary artery surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2006;14:294-99.

A17. Cagli K, Uzun A, Emir M, Bakuy V, Ulas M, Sener E. Correlation of modified allen test with Doppler ultrasonography. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2006;14:105-108.

A18. Emir M, Ozisik K, Cagli K, Ozisik P, Tuncer S, Bakuy V, Yıldırım E, Kılınc K, Gol K. Beneficial effect of methylprednisolone on cardiac myocytes in a rat model of severe brain injury. Tohoku J Exp Med. 2005;207(2):119-24.

A19. Cagli K, Ulas MM, Ozisik K, Kale A, Bakuy V, Emir M, Balci M, Topbas M, Sener E, Tasdemir O. The intraoperative effect of pentoxifylline on the inflammatory process and leukocytes in cardiac surgery patients undergoing cardiopulmonary bypass. Perfusion 2005;20:45-51.

A20. Emir M, Gol K, Ozisik K, Bakuy V, Sargon M, Yavas S, Cagli K, Kilinc K, Sener E. Harvesting techniques affect the integrity of the radial artery: An electron microscopic evaluation. Ann Thorac Surg. 2004;78:1319-25.

A21. Emir M, Ozisik K, Cagli K, Bakuy V, Ozisik P, Sener E. Dural sinus thrombosis after cardiopulumonary bypass. Perfusion 2004;19:133-35.

A22. Aksoyek A, Bakuy V, Tutun U, Gol MK. A rare condition: Mechanical heart valve dysfunction in a pregnant woman. Case Rep Clin Pract Rev. 2003;4(4):273-76.

 

 

 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Lazoğlu İ, Küçükaksu DS Aka İB, Özturk Ç, Arat N, Bakuy V, Aksoy E, Erkasa P, Uğurel E, Yalçın Ö, Ruacan Ş. The Results Of Experimental Animal Study Of The First Left Ventricular Assist Device Of Turkey: Istanbul Heart Vad (iheart® Vad), Op-295. 14th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Congress, Antalya, Turkey on April 5-8, 2018.

B2. Bakuy V, Gürsoy M, Gedikbaşı A, Atay M, Gulamaliyev C, Kavala AA, Polat EB, Ereren E, Akgül A. Evaluation of decreased serum prolidase activity in patients with recurrent venous ulcers, Op-194. 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, 26-29 October 2013, Istanbul, Turkey.

B3. Bakuy V, Gürsoy M, Kavala AA, Gedikbaşı A, Atay M, Polat EB, Türkyılmaz S, Kömürcü İG, Akgül A. Serum prolidase activity in patients with nonatherosclerotic coronary artery aneurysm, Op-64. 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 21-24 March 2013, Istanbul, Turkey. Published in International Journal of Cardiology, Vol 163,Suppl1:25-6.

B4. Islim F, Salık AE, Güven K, Bakuy V, Cukurova Z. Endovascular repair for thoracic and abdominal aortic ruptures: single center experience, Op, page 203. 10th Balkan Congress of Radiology, 1-4 November 2012, Sandanski, Bulgaria.

B5. Islim F, Salık AE, Ciftci SG, Bakuy V. Endovascular treatment of an anterior tibial artery pseudoaneurysm caused by gunshot injury, Op, page242. 10th Balkan Congress of Radiology, 1-4 November 2012, Sandanski, Bulgaria.

B6. Karakisi SO, Kunt A, Kocakulak M, Musabak U, Sargon MF, Mıdıroglu M, Cetin L, Küçüker A, Bakuy V, Sener E. Inflammatory response and protein adsorption in coated versus uncoated oxygenators: evaluation with electron microscopy and flow cytometry, P-11, page 72. 20th Congress of the International Society for Rotary Blood Pumps, 20-22 September 2012, Istanbul, Turkey.

B7. Akgul A, Bakuy V, Polat EB, Gursoy M, Duman S. The brain, the heart and the carotid in a single stage repair, Op-245. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 1-4 March 2012, Antalya, Turkey. Published in International Journal of Cardiology, Vol 155,Suppl1:63.

B8. Akgul A, Bakuy V, Seren M, Polat EB, Unal O, Gursoy M, Kavala AA, Komurcu G, Atay M, Altun S, Gulmaliyev J, Duman S. The first new interventions among the first 344 cases: The Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital experience, Op-246. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 1-4 March 2012, Antalya, Turkey. Published in International Journal of Cardiology, Vol 155,Suppl1:63.

B9. Bakuy V, Sargon MF, Emir M, Ozısık K, Kunt A, Sener E. Ultrastructural examination of the internal thoracic artery bypass surgery grafts in diabetic patients with controllable and uncontrollable blood glucose levels, S1-L3. 9th Congress of European Association of Clinical Anatomy, 5-8 September 2007, Prague, Czech Republic. Published in Surgical and Radiologic Anatomy 2007;29:425–427.

B10. Emir M, Ozısık K, Caglı K, Bakuy V, Ozısık P, Sener E. Dural sinus thrombosis after cardiopulmonary bypass, B-186. 16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 2004, Bodrum, Turkey. Published in The Heart Surgery Forum 2004;7(suppl 2).

B11. Cagli K, Bakuy V. A new approach to radial artery harvesting in coronary artery bypass surgery: No-touch,no-store, B-131. 16th Annual Meeting of the Mediterranaen Association of Cardiology and Cadiac Surgery, September 2004, Bodrum, Turkey. Published in The Heart Surgery Forum 2004;7(suppl 2).

B12. Cagli K, Cicekcioglu F, Ergun K, Cicekcioglu H, Ulas MM, Bakuy V, Keles T, Topbas M, Sener E. The analysis of the risk factors for preoperative chronic atrial fibrillation in the patients with aortic valve replacement, B-114. 16thAnnual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 2004, Bodrum, Turkey. Published in The Heart Surgery Forum 2004;7(suppl 2).

B13. Cagli K, Bakuy V, Ulas MM, Iscan Z, Korkmaz K, Kocabeyoglu S, Sener E, Pac M. Effect of fresh frozen plasma on hematologic and inflammatory parameters in open heart surgery patients, B-114. 16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 2004, Bodrum, Turkey. Published in The Heart Surgery Forum 2004;7(suppl 2).

B14. Ulas MM, Cagli K, Bakuy V, Sener E, Pac M. An unusual cause of respiratory failure after coronary after bypass grafting surgery: Substernal Goiter, B-113. 16thAnnual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 2004, Bodrum, Turkey. Published in The Heart Surgery Forum 2004;7(suppl 2).

B15. Ulas MM, Cagli K, Bakuy V, Ergun K, Emir M, Topbas M, Sener E, Pac M. The intraoperative effect of pentoxifylline on inflammatory proces and leukocytes in cardiac surgery patients undergoing cardiopulmonary bypass, B-68. 16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 2004, Bodrum, Turkey. Published in The Heart Surgery Forum 2004;7 (suppl 2).

B16. Cagli K, Ulas MM, Emir M, Bakuy V, Gedik S, Topbas M, Sener E, Pac M. The effect of positive inotropic drugs on thyroid hormones after open heart surgery, B-67 16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 2004, Bodrum, Turkey. Published in The Heart Surgery Forum 2004;7(suppl2).

B17. Ozisik K,  Emir M, Cagli K, Kaplan S, Tuncer S,  Ozisik P,  Bakuy V, Yildirim E, Kilinc K, Göl K. Methylprednisolone pretreatment effect on BCL-2 gene expression in rat cardiac myocytes after traumatic brain injury, B-61. 16thAnnual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 2004, Bodrum, Turkey. Published in The Heart Surgery Forum 2004;7(suppl 2).

B18. Cagli K, Kunt A, Ergun K, Bakuy V, Lafci G, Vural K, Sener E, Pac M. The evaluation of flow characteristics of left internal thoracic artery graft in perioperative period, B-59. 16thAnnual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 2004, Bodrum, Turkey. Published in The Heart Surgery Forum 2004;7(suppl 2).

B19. Cagli K, Kunt A, Emir M, Bakuy V, Ulas MM, Korkmaz K, Sener E, Pac M. The Intraoperative effects of pentoxifylline on platelet functions of cardiac surgery patient undergoing cardiopulmonary bypass, S-34. 53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Ljubljana-Slovenia. Published in Interact CardioVasc Thorac Surg 2004;3(suppl 1).

B20. Cagli K, Hizarci M, Ergun K, Bakuy V, Lafci G, Emir M, Sener E, Pac M. The effects of preoperative ambroxol treatment on pulmonary functions of patients going cardiac surgery under cardiopulmonary bypass, S-50. 53rd lnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Ljubljana-Slovenia. Published in Interact CardioVasc Thorac Surg;2004;3(suppl 1).

B21. Cagli K, Cicekcioglu F, Emir M, Bakuy V, Lafci G, Kocabeyoglu S, Sener E, Pac M.  Effects of ultralow-dose aprotonin in patients undergoing coronary artery bypass grafting with cardiopulmonary bypass, S-51. 53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Ljubljana-Slovenia. Published in Interact CardioVasc Thorac Surg 2004;3(suppl 1).

B22. Cagli K, Cicekcioglu F, Bahar I, Bakuy V, Gedik S, Topbas M,  Sener E, Cobanoglu A. The analysis of thyroid hormone levels affected by nitric oxide releasing prodrugs after open heart surgery, S-52. 53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Ljubljana-Slovenia. Published in Interact CardioVasc Thorac Surg 2004;3(suppl 1).

B23. Cagli K, Yildiz U, Cagli K, Bakuy V, Birincioglu L. Abnormally positioned patent ductus arteriosus with additional congenital cardiac malformations, S-57. 53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Ljubljana-Slovenia. Published in Interact CardioVasc Thorac Surg;2004;3(suppl 1).     

      B24. Cagli K, Ozbakir C, Cagli KE, Emir M, Bakuy V, Circi R, Circi P, Topbas M, Pac M, Cobanoglu A. New electrocardiography parameters for patients undergoing coronary artery surgery under cardiopulmonary bypass and their flow-up, I-64. The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovacular Surgery, 18-22 April 2004, Istanbul, Turkey.

B25. Cagli K, Gürkahraman S, Yurdakök O, Bakuy V, Emir M, Tola M, Pac M, Cobanoglu A. Effects of saphenous vein harvesting level on lower extremity venous system functions and calcium dobesilate usage, O-123. The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, 18-22 April 2004, Istanbul, Turkey.

B26. Ozisik K, Emir M, Kaplan S, Yıldırım E, Bakuy V, Sargon MF, Kılınc K. Ultrastructural Changes of Rat Cardiac Myocytes in a Time Dependent Manner After Traumatic Brain Injury, O-139. The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, 18-22 April 2004, Istanbul, Turkey.

B27. Cagli K, Uzun A, Emir M, Bakuy V, Gürkahraman S, Ulas MM, Sener E,  Pac M. Modified Allen test in evaluation of the radial artery as a coronary bypass conduit, O-316. The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, 18-22 April 2004, Istanbul, Turkey.

 

B28. Fansa İ, Bakuy V, Mavitaş B, Çobanoğlu A. Surgical approach for coronary artery bypass grafting in a patient with total laryngectomy-Case Report, I-185. The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, 18-22 April 2004, Istanbul, Turkey.

 

  1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Atay M, Türkyılmaz S, Kavala AA,  Bakuy V, Gülmaliyev C. Hemodiyaliz Complications of arteriovenous fistula in hemodialysis patients: Two case reports Damar Cer Derg 2017;26(3):128-131.

D2. Atay M, Saydam O, Gürsoy M, Bakuy V, Bal H. Late popliteal artery pseudoaneurysm mimicking deep vein thrombosis: Two case reports Damar Cer Derg 2018;27(1):37-41.

 

D3. Atay M, Bakuy V, Saydam O, Ereren E, Kavala AA, Şisli E, Türkyılmaz S. Our Surgical Management Strategy for Cardiac Injury. Kosuyolu Heart J 2017;20(2):116-120.

 

D4. Atay M, Saydam O, Türkyılmaz S, Kavala AA, Bakuy V. Iliac artery pseudoaneurysm after lumbar disc hernia operation. Cukurova Med J. 2016; 41(Supplement 1): 5-7

 

D5. Atay M , Saydam O , Işıklı OY , Gürsoy M , Bakuy V. Buerger disease with cardiac involvement in a young patient. Cukurova Med J. 2016;41(2):408-410

D6. Atay M, Saydam O, Işıklı O, Gürsoy M, Bakuy V. Inferior vena cava agenesis case with venous insufficiency symptoms: should we operate all varicose veins? Cukurova Medical Journal. 2016;41(2):414-16

 

D7. Atay M, Saydam O, Bakuy V. Surgical Resection of Myxoma with Treated Pulmonary Hypertension: Case Report. EJCM 2016;04(1):20-23

 

D8. Atay M, Gürsoy M, Bakuy V, Saydam O, Kavala AA, Türkyılmaz S, Demir G, Akgül A. Akut Üst Ekstremite Arteryel Embolileri: 2 Yıllık Klinik Deneyimimiz. Bakırköy Tıp Dergisi 2016;12(4):202-206.

D9. Atay M, Saydam O, Bakuy V, Şahin A. Alternative intervention for pericardial effusion article type: Case report. EJCM 2015;03(2):31-34

 

D10. Gürsoy M, Hökenek AF, Bakuy V, Duygu E, Şener M. Inflammation and Non-Atherosclerotic Coronary Artery Aneurysm. Kosuyolu Heart J 2014;17(1):11-14.

D11. Kavala AA, Şişli E, Türkyılmaz S, Kuserli Y, Aykut K, Kömürcü İG, Polat EB, Bakuy V, Ereren E, Akgül A. Endovenöz lazer ablasyonda kullanılan 1470 ve 980 nanometre dalga boylarının yan etki ve rekanalizasyon açısından karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2014;34(3):345-350.

D12. Ereren E, Atay M, Bakuy V, Kavala AA, Turkyılmaz S. A treatment approach in a toxic hepatitis patient having chronic lymphedema and stasis ulcer. Gazi Medical Journal 2015; 26(4):199-201.

D13. Bakuy V, Ereren E, Atay M, Gulmaliyev C. Warfarin sodyum tedavisi altındaki protez mitral kapaklı bir hastada mallory-weiss sendromu ile ilişkili üst gastrointestinal sistem kanaması. Koşuyolu Heart Journal, 2013, doi:10.5578/kkd.6456

D14. Bakuy V, Gürsoy M, Gulmaliyev C, Polat EB, Akgül A. Robot yardımıyla mini-torakotomiden koroner arter bypass cerrahisi yapılan tek damar hastası olgularımız. Kosuyolu Heart J 2015;18(2):101-103

D15. Bakuy V, Ünal O, Gürsoy M, Seren M, Polat EB, Kömürcü İG, Atay M, Akgül A. İnfrainguinal arteryel revaskülarizasyonda çok katmanlı hibrid ptfe vasküler greft: ilk klinik sonuçlar. Damar Cer Derg 2013;22(2):175-81.

D16. Bakuy V, Gürsoy M, Ünal O, Polat EB. Unusual cause of claudication: coronary stent migration: case report. Damar Cer Derg 2013;22(1):97-8.

D17. Gürsoy M, Bakuy V, Hatemi AC. Tam tıkalı nativ koroner arterlerde safen ven baypas grefti yoluyla kardiyopleji verilmesi: gerçekten koruyucu bir teknik mi? Koşuyolu Kalp Dergisi 2012;15(3):100-104. doi: 10.5578/kkd.4032.

D18. Ünal O, Bakuy V, Seren M, Polat EB, Akgül A. Endovascular treatment of arteriovenous fistula after gunshot wound. Damar Cer Derg 2012;21(1):6-8.                        doi: 10.9739/uvcd.2011-26238

D19. Kunt A, Bakuy V, Hıdıroğlu M, Çetin L, Emir M, Şener E. Herediter sferositozlu bir hastada açık kalp cerrahisi-Bentall Prosedürü. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türk Tıp Dergisi 2009;3(3):156-59.

D20. Fansa İ, Bakuy V, Mavitaş B. Trakeostomisi bulunan bir hastada koroner arter baypas cerrahisi. Bilim İnsanları Dayanışma Derneği Tıp Bilimleri Dergisi                 2009;1(1):29-31.

D21. Çağlı K, Emir M, Kaplan S, Ulaş M, Bakuy V, Gürkahraman S, Lafçı G, Korkmaz K, Gedik S, Paç M. Açık kalp cerrahisinde kullanılan epikardiyal pace tellerinin çekilmesinde zamanlama. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 2005;9:(92-95).

 

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Atay M, Bakuy V, Saydam O, Ereren E, Kavala AA, Şişli E, Türkyılmaz S. Cardiac Traumas: Surgical experiences of 37 patients. EP-181 Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi 3-6 Kasım 2016, Belek, Antalya, Turkey.

E2. Atay M, Bakuy V, Gürsoy M, Üngan İ, Türkyılmaz S, Gülmalıyev C, Saydam O, Akgül A. Predictive value analysis over one year mortality of EuroSCORE II, Logistics EuroSCORE and SYNTAX score in Coronary artery bypass grafting patients. EP-196. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi 3-6 Kasım 2016, Belek, Antalya, Turkey.

E3. Atay M, Altun Ş, Açıkgöz B, Saydam O, Bakuy V. Travmaya sekonder gelişen femoral arter pseudoanevrizmalarında endovasküler yaklaşım.  EP-261. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi 3-6 Kasım 2016, Belek, Antalya, Turkey.

E4. Atay M, Şahin A, Bakuy V, Ereren E, Türkyılmaz S, Nurdag A, Kavala AA, Altun S, Kömürcü İG. Acil cerrahi girişim ile iki olgudan femoral arterden sıyrılmış koroner stent çıkarılması. P-133, 13 .Türk. Kalp ve Damar. Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek, Antalya

E5. Atay M, Şahin A, Gulmaliyev C, Bakuy V, Mammadov S, Altun Ş, Özde C, Türkyılmaz S, Akgül A. Bilinen tek risk faktörü Maraş otu kullanımı olan genç hastada dörtlü koroner baypas olgusu, P-134, 13 .Türk. Kalp ve Damar. Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek, Antalya

E6. Akgül A, Gürsoy M, Bakuy V, Ereren E, Atay M, Gulmaliyev C. Coronary artery bypass grafting in the elderly patients. P-209 13 .Türk. Kalp ve Damar. Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek, Antalya

E7. Atay M, Şahin A, Oflar E, Bakuy V, Gürsoy M, Altun Ş, Kömürcü İG, Gülmalıyev C, Akgül A. Kist hidatik hastalığının nadir gözlenen formu: Kardiyak kist hidatik, P-239, 13 .Türk. Kalp ve Damar. Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek, Antalya

E8. Türkyılmaz S, Gülmalıyev C, Türkyılmaz G, Mammadov S, Atay M, Kavala AA, Kömürcü İG, Ereren E, Bakuy V, P-432, 14 cm’lik dev abdominal aort anevrizmasının cerrahi tedavisi: Olgu sunumu, 13 .Türk. Kalp ve Damar. Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek, Antalya

E9. Atay M, Şahin A, Altun Ş, Gulmaliyev C, Bakuy V, Ereren E, Polat EB, Mammadov S, Akgül A. Kardiyak kitleye bağlı akut arteriyel emboli olgusu, P-439, 13 .Türk. Kalp ve Damar. Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek, Antalya

E10. Atay M, Gülmalıyev C, Türkyılmaz S, Bakuy V, Ereren E, Altun Ş, Kavala AA, Duman S, Akgül A. Hemodiyaliz amaçlı oluşturulan arteriyovenöz fistül komplikasyonları: İki nadir komplikasyonlu olgunun değerlendirilmesi, P-499, 13 .Türk. Kalp ve Damar. Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek, Antalya

E11. Atay M, Türkyılmaz S, Kömürcü İG, Gülmalıyev C, Altun Ş, Duman S, Ereren E, Bakuy V, Akgül A. Geç tanı konan iliyak arter yaralanması: Nadir bir lomber disk hernisi operasyonu komplikasyonu, P-505, 13 .Türk. Kalp ve Damar. Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek, Antalya

E12. Gülmalıyev C, Atay M, Kavala AA, Türkyılmaz S, Türkyılmaz G, Ereren E, Mammadov S, Bakuy V, Akgül A. Akut derin ven trombozu tedavisinde farmakomekanik trombolizis: Olgu sunumu, P-694, 13 .Türk. Kalp ve Damar. Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek, Antalya

E13. Atay M, Şahin A, Altun Ş, Bakuy V, Mammadov S, Gürsoy M, Türkyılmaz S, Ereren E, Akgül A. Miksomanın cerrahi rezeksiyonu ile tedavi edilen pulmoner hipertansiyon olgusu, P-731, 13 .Türk. Kalp ve Damar. Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek, Antalya

E14. Atay M, Şahin  A, Bakuy V, Köse S, Kavala AA , Kömürcü İG, Altun Ş, Ünğan İ, Akgül A. Minimal invaziv yöntem olan VATS tekniği ile tedavi edilen perikardiyal effüzyon olgusu, P-835, 13 .Türk. Kalp ve Damar. Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek, Antalya

E15. Atay M, Şahin A, Bakuy V, Ünğan İ, Ereren E, Türkyılmaz S, Kömürcü İG, Polat EB, Akgül. Serebrovasküler olay benzeri klinikle başvuran infektif endokardit olgusu, P-836, 13 .Türk. Kalp ve Damar. Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek, Antalya

E16. Ereren E, Zor MH, Karavelioğlu Y, Yener A, Bakuy V. Erken yaşta aort diseksiyonu ile prezente olan biküspit aort kapağı olgu sunumu: Loeys Dietz Sendromu. P-027. 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26-29 Ekim 2013.

E17. Ereren E, Akkan MK, Önal B, Yeşil S, Alkan M, Zor MH, Tatar T, Bakuy V. Perkutan yolla tedavi edilen renal arter embolisi: olgu sunumu, P-038. . 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26-29 Ekim 2013.

E18. Ereren E, Bakuy V, Yazıcıoğlu MÖ, Özarslan A, Polat EB, Kavala AA, Kömürcü İG, Türkyılmaz S, Altun Ş, Duman S, Mammadov S, Akgül A. İliofemoral derin ven trombozu olan hastalarda nadir etyolojik sebepler ve cerrahi tedavi: 2 olgu sunumu, P-045. 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26-29 Ekim 2013.

E19. Atay M, Ereren E, Bakuy V, Türkyılmaz S, Polat EB, Kavala AA, Kömürcü İG,  Gulmaliyev C, Altun Ş, Duman S, Mammadov S, Akgül A. Femoral ven kateterizasyonuna bağlı femoral arter embolisi ve ekstremite kaybı, p-063. 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26-29 Ekim 2013.

E20. Gulmaliyev C, Ereren E, Bakuy V, Kavala AA, Türkyılmaz S, Kömürcü İG, Polat EB, Atay M, Altun Ş, Duman S, Mammadov S, Akgül A. Nadir görülen baş ağrısı nedeni: vena cava superior trombozu, p-065. 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26-29 Ekim 2013.

E21. Ereren E, Atay M, Bakuy V, Gulmaliyev C, Kömürcü İG, Türkyılmaz S, Polat EB, Kavala AA, Altun Ş, Duman S, Mammadov S, Akgül A. Lenfödem ve kronik staz ülseri olan toksik hepatitli bir olguda tedavi yaklaşımı, P-067. 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26-29 Ekim 2013.

E22. Gürsoy M,  Gulmaliyev J, Bakuy V, Seren M, Polat EB, Kavala AA, Kömürcü İG, Özbey A, Akgül A. Koroner arter bypass hastalarında lojistik Euroscore ile EuroscoreII’ nin karşılaştırılması. S–029. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım 2012.

E23. Akgül A, Gürsoy M, Bakuy V, Gulmaliyev J, Mert M, Tekdöş Y. İlaç tedavisine yanıtsız hipertiroidide kalp cerrahisi öncesi terapötik plazmaferez, S-042. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım 2012.

E24. Bakuy V, Ünal O, Gürsoy M, Atay M, Gulmaliyev J, Akgül A. Nadir bir bacak iskemisi sebebi: geç koroner stent migrasyonu, P-213. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım 2012.

E25. Polat EB, Bakuy V, Ünal O, Kömürcü G, Gürsoy M, Altun Ş, Atay M, Akgül A. Tekrarlayıcı arteryel embolide kombine tedavi yaklaşımı, P-269. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım 2012.

E26. Erdoğan KE, Kunt A, Hıdıroğlu M, Çetin L, Küçüker A, Gökçimen M, Bilgiç A,             Bakuy V, Şener E. Koroner arter baypas greftleme yapılan yaşlı hastalarda EuroSCORE, P-468. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım 2012.

E27. Uçaroğlu ER, Kunt A, Sargon MF, Hıdıroğlu M, Çetin L, Küçüker A, Uguz E,              Bakuy V, Şener E. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda kullanılan sol internal thorasik arterin elektron mikroskopi ile ultrastrüktürel yapısının incelenmesi, P-469. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım 2012.

E28. Ünal O, Gürsoy M, Bakuy V, Çağlar İM, Memmedov S, Karakaya O, Akgül A. Türkiye populasyonunda koroner arter anevrizması, P-576. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım 2012.

E29. Özerdem G, Akgül A, Katrancıoğlu N, Bakuy V, Özdemir Ö, Candemir B, Yılmaz M, Berkan Ö, Kaya B. The incidence, treatment strategies, and outcomes of the coronary artery aneurysm in Turkish population, S-089. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 27-31 Ekim 2010.

E30. Kunt A, Emir M, Çetin L, Hıdıroğlu M, Bakuy V, Uçaroğlu E, Şener E. Benthall prosedürü sırasında proksimal anostomozdan ve koroner ostiyumlardan oluşabilecek kanamaları kan kardiyoplejisiyle kontrol etme yöntemi, S-009. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Çeşme, Türkiye, 17-21 Ekim 2008.

E31. Köşker T, Kalko Y, Kafa Ü, Bakuy V, Yaşar T. Retroperitoneal yaklaşım ile transperitoneal yaklaşımın cinsel fonksiyon açısından karşılaştırılması, TP-208. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Çeşme, Türkiye, 17-21 Ekim 2008.

E32. Köşker T, Kalko Y, Kafa Ü, Bakuy V, Yaşar T. Penetran ve künt kalp yaralanmaları: Vakıf Gureba Deneyimi, EP-199. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Çeşme, Türkiye, 17-21 Ekim 2008.

E33. Köşker T, Kalko Y, Kafa Ü, Bakuy V, Yaşar T. Jukstarenal aort anevrizmasında proksimal kontrol için sol renal ven ligasyonu ne kadar güvenlidir, EP-305. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Çeşme, Türkiye, 17-21 Ekim 2008.

E34. Emir M, Kunt A, Bakuy V, Hıdıroğlu M, Çiçek M, Şener E.  Yeni bir açık kalp cerrahisi merkezi: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2 yıllık sonuçları, S04-4. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 1-5 Kasım 2006.

E35. Emir M, Özışık K, Bakuy V, Çağlı K, Şener E. Travmatik beyin cerrahisi sonrasında eritropoetinin rat kardiyak miyozitlerinde bcl-2 gen ekspresyonuna etkisi, S05-9. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 1-5 Kasım 2006.

E36. Bakuy V, Uzun A, Emir M, Çağlı K, Özışık K, Şener E. Bilateral triple renal arterler, PP02-44. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 1-5 Kasım 2006.

E37. Çağlı K, Yaldız Ş, Muslu B, Ulaş MM, Muslu S, Bakuy V, Erdemli Ö, Şener E. Arteryel monitorizasyon yapılan hastalarda kataterizasyon sonrası komplikasyonların değerlendirilmesi, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Kongresi, Kapadokya, Türkiye, 1-5 Eylül 2006.

E38. Emir M, Göl K, Özışık K, Bakuy V, Sargon M, Yavaş S, Çağlı K, Kılınç K. Koroner arter bypass cerrahisinde kullanılan radiyal arter hazırlanmasında uygulanan farklı tekniklerin endotel fonksiyonlarına etkisinin karşılaştırılması: elektron mikroskopik değerlendirme. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Kongresi, Kapadokya, Türkiye, 1-5 Eylül 2006.

E39. Çağlı K, Bakuy V, Ulaş MM, Emir M, Topbaş M, Korkmaz K, Şener E, Paç M, Çobanoğlu A. Açık kalp cerrahisinde kullanılan epikardiyal transkütanöz pace tellerinin çıkarılmasında zamanlama ve komplikasyonların önlenmesi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Kongresi, Kapadokya, Türkiye, 1-5 Eylül 2006.

 

 

  1. Diğer yayınlar :

F1. Polat EB, Polat A, Bakuy V, Erentuğ V. Kardiyovasküler cerrahide kullanılan cerrahi aletler. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Kalp Cerrahisinde Temel Kavramlar Özel Sayısı 2012;4(3):34-41.

F2. Bakuy V, Kormaz Ö, Akgül A. Kalbin cerrahi anatomisi. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Kalp Cerrahisinde Temel Kavramlar Özel Sayısı 2012;4(3):1-8.

F3. Akgül A, Polat A, Bakuy V, Özbalcı EA. Endovasküler varis tedavisi ve komplikasyonları. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Varis Tedavisinde Endovenöz Yaklaşımlar Özel Sayısı. 2009;2(2):46-9

F4. Bakuy V. Current practice care guidelines primary care 2018- Çeviri. Kardiyovasküler Hastalıklar